Home > Експлуатаційна діяльність > Об’єктові тренування

Об’єктові тренування

З метою підвищення ефективності роботи щодо попередження пожежної і техногенної безпеки, набуття практичних вмінь користуватися первинними засобами пожежогасіння та на виконання Закону України «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту, відповідних рішень Кабінету Міністрів України, наказу Держводагентства від 03.03.2021 №149 «Про заходи з охорони праці, пожежної і дорожньої безпеки у 2021 році» на експлуатаційних дільницях та насосних станціях МОЗМ дніпровських водосховищ були проведені об’єктові тренування з питань цивільного захисту щодо дій працівників під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Так, фахівці з питань цивільного захисту та служби охорони праці провели теоретичні заняття з попередження пожеж, інструктажі та практичні навчання по ліквідації пожеж, ознайомили з будовою і принципом роботи вогнегасників та тактикою застосування. На тренуваннях практично відпрацьовувались вміння працівників офісу користуватися первинними засобами пожежогасіння у разі загрози або виникнення пожежі.