Home > Облік використання вод > Інформація відділу використання та транскордонних вод басейну р. Дніпро за січень 2018 року

Інформація відділу використання та транскордонних вод басейну р. Дніпро за січень 2018 року

Управління водними ресурсами в басейні Дніпра здійснюється шляхом ведення обліку використання вод (форма звітності №2ТП-водгосп (річна), співпрацею з водокористувачами, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства.

Дніпровське басейнове управління водних ресурсів здійснює державний облік використання вод басейну р. Дніпро. Завданням державного обліку вод є встановлення відомостей про кількість і якість вод, а також впровадження раціонального водокористування, на основі чого здійснюється розподіл води між водокористувачами. Облік та аналіз стану водокористування здійснюється через державну звітність за формою №2ТП-водгосп (річна) шляхом подання водокористувачами звітів про використання води до державних органів водного господарства. Державному обліку підлягають підприємства, організації та установи — водокористувачі незалежно від їх відомчого підпорядкування, форм власності, джерел водопостачання і приймачів зворотних вод.

В Управлінні ведеться робота по прийому звітів форми №2ТП водгосп (річна) за 2017 рік від водокористувачів басейну Дніпра.

До територіальних органів Держводагентства і безпосередньо до Держводагентства надано Управлінням 126 пропозицій до проектів дозволу на спецводокористування, в тому числі 82 позитивних та 44 негативних. Надано 7 пропозицій Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води.

Підготовлено до правоохоронних органів 17 інформаційних відповідей по отриманих запитах щодо водокористувачів басейну Дніпра, надано консультацій по оформленню дозволу на спецводокористування — 86, по підготовці документів для розрахунку лімітів використання води водокористувачам, які звітують за формою №2ТП-водгосп (річна) – 54, з інших питань – 34.