Home >

Заступник начальника офісу

 

Забезпечує надійну експлуатацію водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Офісу та на балансі водогосподарських організацій, підпорядкованих Офісу.

Відповідає за здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацію її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.

Організовує та забезпечує безперебійну роботу насосних і компресорних станцій, включаючи об’єкти енергетичного призначення, автотранспортної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.

 

Несе відповідальність за виконання наступних питань:

 • забезпечення експлуатації державних водогосподарських об’єктів та проведення планово-запобіжних ремонтів гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі Офісу та на балансі водогосподарських організацій, підпорядкованих Офісу;
 • організацію виконання робіт, пов’язаних з мінімалізацією наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту сільськогосподарських угідь, а також населених пунктів в межах захисних масивів дніпровських водосховищ;
 • забезпечення роботи функціональної підсистеми противопаводкових заходів Єдиної системи цивільного захисту, а також заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям;
 • розробка заходів по підтриманню захисних гідротехнічних споруд у належному технічному стані, забезпечення проведення робіт із запобіганню пошкодженню та аваріям водогосподарських об’єктів у межах захисних масивів дніпровських водосховищ;
 • забезпечення експлуатації, здійснення ремонту державних водогосподарських об’єктів, проведення планово-запобіжних ремонтів гідротехнічних споруд, а також здійснення ремонту гідротехнічних споруд на договірних засадах;
 • надання пропозицій Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів;
 • надання пропозицій Держводагентству щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів;
 • встановлення режимів роботи водогосподарських об’єктів та гідротехнічних споруд на захисних масивах дніпровських водосховищ;
 • забезпечення проектування, будівництва і реконструкції водогосподарських об’єктів та окремих об’єктів інженерної інфраструктури гідротехнічних споруд у межах захисних масивів дніпровських водосховищ;
 • розгляд проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) гідротехнічних споруд у межах захисних масивів дніпровських водосховищ;
 • проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищеного рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;
 • організацію ведення первинного обліку перекачаної води насосними станціями;
 • подання пропозицій Держводагентстсву щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів;
 • проведення моніторингу технічного стану водогосподарських об’єктів у межах захисних масивів дніпровських водосховищ, що належать водогосподарським організаціям на правах оперативного управління;
 • визначення існуючого та перспективного потенціалу енерговикористання і енергозбереження, контролю за витратами електроенергії, розробка питомих витрат та перспективних енергозберігаючих заходів;
 • організація експлуатації та ремонту виробничих та службових приміщень, механізмів, плавзасобів та автотранспорту;
 • забезпечення об’єктів Офісу обладнанням, устаткуванням та приладами;
 • розробка лімітів витрат паливно-мастильних матеріалів та контроль за їх виконанням;
 • контроль за складанням і своєчасною здачею статистичної та технічної звітності з ремонтних, будівельних та експлуатаційних робіт;
 • оцінка стану механічного і енергосилового обладнання, землерийної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів;
 • за безпечні умови праці, додержання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, в тому числі при виконанні експлуатаційних, інженерно – геологічних, гідрологічних та ремонтних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних і компресорних станціях, енергетичних об’єктах, експлуатації машин, механізмів, плавзасобів, земснарядів, ремонтних цехів, вантажопідйомних механізмів та вантажозахвачуючих пристроїв, котлів і посудин, працюючих під тиском, будівель і приміщень виробничого призначення, технічне навчання персоналу.

 

Безпосередньо координує і контролює діяльність:

 • технічного відділу;
 • відділу енергоефективності;
 • відділу з управління інфраструктурою;
 • служби механізації;
 • машинного двору ;
 • вимірювальної електротехнічної лабораторії;
 • водолазної бригади;
 • експлуатаційних дільниць та насосних станцій.