Home > Пустовіт Михайло Михайлович

Пустовіт Михайло Михайлович

Заступник начальника офісу

Відповідно до наказу Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ від 09 серпня 2021 року № 113-к призначений на посаду заступника начальника офісу.

Підпорядковується безпосередньо начальнику Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.

Спрямовує та координує діяльність Офісу з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрологічних, гідрохімічних, гідроморфологічних та радіологічних спостережень за станом поверхневих вод.

Несе відповідальність за виконання наступних питань:

 • внесення пропозицій Держводагентству, Басейновому управлінню водних ресурсів середнього Дніпра, Басейновому управління водних ресурсів нижнього Дніпра та Деснянському басейновому управлінню водних ресурсів, Басейновому управлінню водних ресурсів річки Прип’ять щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів. А також експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу;
 • надання пропозицій та участі у розроблені плану управління суббасейнів Верхнього Дніпра, Середнього Дніпра та Нижнього Дніпра;
 • участь в організації роботи басейнових рад Середнього Дніпра та Нижнього Дніпра та взаємодію з ними;
 • аналіз даних басейнових управлінь про водогосподарську та гідрологічну обстановку в басейні р. Дніпро та надання оперативної інформації Держводагентству щодо водогосподарської та гідрологічної обстановки;
 • за здійснення моніторингу підтоплення населених пунктів у межах захисних масивів дніпровських водосховищ;
 • здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод;
 • здійснення впровадження Порядку державного моніторингу вод, в тому числі якості вод водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання, на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міжгалузевих угод;
 • проведення моніторингу якості вод у контрольних створах у районах основних заборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання, в тому числі проведення кризового моніторингу водних об’єктів;
 • проведення аналізу якості поверхневих вод та сповіщення органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, організацію розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів, надання результатів басейновим управлінням водних ресурсів та Держводагентству;
 • забезпечення діяльності пов’язаної з придбанням, зберіганням, використанням прекурсорів при виконанні лабораторних робіт при проведенні моніторингу довкілля, згідно з чинним законодавством;
 • здійснення та узагальнення моніторингу прибережних зон каскаду дніпровських водосховищ (переформування берегів і підтоплення територій), співпрацю з органами місцевого самоврядування з даного питання;
 • надання пропозицій Міжвідомчій комісії при Держводагентстві по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ щодо режиму їх роботи;
 • здійснення контролю за проведенням роботи по оформленню права власності на нерухоме майно та права користування земельними ділянками;
 • здійснення в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу.

Несе відповідальність за безпечні умови праці, додержання правил і норм охорони праці у підпорядкованих йому відділах та службах.

 

Безпосередньо координує і контролює діяльність:

 • відділу водних відносин та техногенно-екологічної безпеки;
 • відділу моніторингу захисних споруд та водних об’єктів;
 • диспетчерської служби;
 • лабораторії моніторингу вод Північного регіону.